ETUSIVU
   Työsuhteen lakiasiat
   Työoikeuskoulutukset
   HR ja kehittäminen
   Asiakkaita
   Ajankohtaista
   YHTEYSTIEDOT

Ajankohtaista
 4.4.2022
Onko yrityksesi työsopimuksissa vakiomuotoinen kilpailukieltoehto? Nyt on korkea aika päivitt...

 2.1.2022
Onko jatkuva vuoropuhelu työntekijöiden kanssa yrityksessänne vakiintunut käytäntö? Jos kyllä...

4.4.2022
Onko yrityksesi työsopimuksissa vakiomuotoinen kilpailukieltoehto?

Nyt on korkea aika päivittää työsopimuspohja vastaamaan uudistunutta työsopimuslain 3 luvun 5 §:ää.

Samalla kannattaa käydä läpi voimassa olevat työsopimukset ja miettiä, missä niistä kilpailukielto on todella tarpeen ja missä ei. Tämä vuosi on siirtymäaikaa, jonka kuluessa voit irtisanoa tarpeettoman kilpailukieltoehdon. Ensi vuoden alusta lukien joudut maksamaan työntekijällesi tämän irtisanoutuessa korvausta kilpailukieltosopimuksessa sovitulta rajoitusajalta. Korvauksen suuruus riippuu rajoitusajan pituudesta, mutta on vähintään 40 % palkasta, jonka työntekijä rajoitusajan pituisena aikana palveluksessasi ansaitsisi.

Ota yhteyttä niin laitetaan asia kuntoon.


2.1.2022
Onko jatkuva vuoropuhelu työntekijöiden kanssa yrityksessänne vakiintunut käytäntö? Jos kyllä, hyvä niin, sillä uudistunut yhteistoimintalaki edellyttää sitä.

Entä ovatko muutosneuvottelut tuttu käsite? Voitte olla tyytyväisiä, mikäli eivät, mutta jos vähintään 20 työntekijää käsittävä yrityksenne joutuu vähentämään työvoiman käyttöä, teidän tulee ennen vähentämistä käydä muutosneuvottelut.

Yhteistoimintalaki uudistui 1.1.2022. Opastuksellani tutustut käytännönläheisesti uudistuneen yhteistoimintalain vaatimuksiin. Samalla voimme yhdessä laittaa yrityksenne työyhteisön kehittämissuunnitelman ajan tasalle ja saat neuvot sen ylläpitämisestä jatkossakin.26.3.2020
Käytän seuraavan kuukauden aikana joka työpäivä kaksi tuntia auttaakseni kanssayrittäjiäni MAKSUTTA koronaviruksen aiheuttamissa vaikeuksissa. Apuni on sähköpostitse tapahtuvaa neuvontaa eli lähinnä ohjeita asiakirjojen laatimisessa ja viranomaisasioinnissa. Huomaathan, että tämän ilmaisen avun puitteissa en voi laatia asiakirjoja puolestasi enkä toimia asiamiehenäsi.

Koska tähän ilmaiseen neuvontaan varaamani aika on rajallinen, en voi myöskään taata, että ennätän vastata kaikkiin yhteydenottoihin, mutta lupaan tehdä parhaani.

Maksuttomat konsultointipyynnöt voi osoittaa tähän sähköpostiosoitteeseen: etunimi.sukunimi[at]gmail.com

Entiset ja uudet asiakkaat voivat lähettää viestinsä tällä verkkosivustolla toisaalla ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Ystävällisesti

Helena


10.1.2019
Mihin dokumentointia tarvitaan?

Dokumentointi auttaa vakioimaan toimintatapoja ja tasalaatuistamaan esimiestyötä.
Yritystoiminnassa on tarpeen dokumentoida esimerkisi prosessit, toimintatavat, ohjeet, periaatteet ja suunnitelmat.

Dokumenttien tarkoitus on saada lukija kiinnostumaan ja toimimaan esitetyllä tavalla, joten dokumentoitaessa on tärkeää

• jäsentää loogisesti
• käyttää kohderyhmälle tuttua kieltä
• viedä asia käytännön tasolle
• havainnollistaa
• käyttää lyhyitä lauseita ja kappaleita
• luottaa lukijaan (ei jankuttaa)

Sähköisellä julkaisualustalla on mahdollista tehdä selkeä ja opastava rakenne, jossa jäsentely on koko ajan näkyvissä ja selattavuus erinomainen. Viestin omaksumista on mahdollista testata vuorovaikutteisesti.

Videoklippien avulla on helppo rakentaa verkkokoulutuksia. Kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa ja puhuva kuva enemmän kuin miljoona sanaa.

Sinun yrityksesi dokumentaatio voi olla huomenna työn alla. Ota yhteyttä!13.3.2017
Kiitokset kaikille hakijoille, avoin työpaikka on täytetty.

10.2.2017
Avoin työpaikka asiakasyrityksessämme, MYYNTI- JA TOIMISTOSIHTEERI:

Coating Tech Oy on vuonna 2005 perustettu suomalaisomisteinen yritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen konseptin teolliseen maalausprosessiin. Tuotevalikoimaamme kuuluvat jauhemaalit, ripustus- ja suojaustuotteet sekä kalvonpaksuusmittarit. Päämiehemme ovat Ruotsissa. Asiakaskuntamme koostuu pääosin valmistavasta metalliteollisuudesta. Modernit ja viihtyisät toimitilamme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Vantaan Pakkalassa.

Coating Tech Oy etsii nyt joukkoonsa kaupallisesti ajattelevaa ja monitaitoista

Myynti- ja toimistosihteeriä

joka toimii myynnin tukena tehtävänään asiakkaiden tilausten ja toimitusten sähköinen käsittely sekä yhteydenpito asiakkaisiin ja päämiehiimme. Käsittelet tilauksia ja tilausvahvistuksia, valvot toimituksia ja laskutat. Tarvittaessa pystyt tarttumaan muihinkin toimistotehtäviin. Osan tehtävästäsi muodostaa verkkosivujamme ylläpito ja markkinointiviestinnän hoitaminen.

Työskentelytavaltasi olet aktiivinen, oma-aloitteinen ja vastuullinen. Yhteistyötaitosi ovat erinomaiset ja sinulla on hyvä paineensietokyky. Omaksut nopeasti uusia asioita.

Persoonana luot ympärillesi miellyttävän ilmapiirin ja olet avoin ja joustava. Vankka tietotekninen osaaminen ja sujuva suomen- ja englanninkielen taito kuvaavat ammatillista persoonaasi. Ruotsinkielen taito ja kokemus myynnistä/asiakaspalvelusta ovat eduksi.

Tarjoamme sinulle kuukausipalkan, yrityksemme henkilöstedut, tuotekoulutuksen ja asiantuntevan tiimin tuen.

Tehtävä on vakituinen ja työaikasi on 37,5 h / vko.

Hae tehtävää viipymättä CV:lläsi ja palkkatoivomuksella osoittella helena.jylli@prologon.fi Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja tehtävästä antaa pe klo 13-15 Helena Jylli, p. 050 599 4187 / Prologon-kehittämispalvelut, jonka vuokraamana työntekijänä tulet aluksi toimimaan Coating Tech Oy:ssä.


3.2.2016 Suomalainen Kirjakauppa on Suomen innostavin työpaikka
Suomalainen Kirjakauppa on voittanut Suomen innostavimman työpaikan tittelin henkilöstötutkimusyritys Corporate Spiritin tutkimuksessa. Suomalainen Kirjakauppa on tutkimuksen perusteella Suomen innostavin työpaikka, koska siellä kuullaan henkilöstöä erityisen hyvin ja esimiestyö on onnistunutta.

”Olen ylpeä siitä, että meillä on oikeudenmukaiseksi koettu kulttuuri ja avoin ilmapiiri. Asioista voi puhua niiden oikeilla nimillä. Esimiestyö on Suomalaisessa Kirjakaupassa myös hyvällä mallilla. Koulutamme esimiehiä jatkuvasti” sanoo Suomalaisen Kirjakaupan toimitusjohtaja Timo Kopra.

Henkilöstötutkimusten perusteella tehdään aina myös selkeät toimintasuunnitelmat, hän sanoo.

Suomalaisessa Kirjakaupassa henkilöstön vastausprosentti oli hyvin korkea - 94 prosenttia.

- - -

Edellä oleva on sitaatti artikkelista, joka on julkaistu Kauppalehdessä 3.2.2016.

Ruusu Suomalaiselle Kirjakaupalle, vaikka vielä ei Kirjan ja Ruusun päivä olekaan!


5.11.2015 Tunnetko tärkeimmät työnantajavelvoitteet?
Tunnetko tärkeimmät työnantajavelvoitteet? Tee nopea itsearviointi ja testaa, kuinka monta alla olevista spontaanisti muistat:

- Palkan maksaminen (+ asianmukaiset henkilörekisterit ja henkilötietojen käsittely)
- Lakisääteisten työnantajamaksujen maksaminen (työeläkevakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu)
- Ennakon- ja muiden lakisääteisten pidätysten tekeminen työntekijän palkasta ja niiden tilittäminen ao. tahoille (verottaja, työeläkevakuutusyhtiö)
- Tapaturmavakuutuksen ottaminen työntekijöille (työssä ja työmatkalla sattuvien tapaturmien varalta)
- Ryhmähenkivakuutuksen ottaminen, mikäli työnantajaa sitova työehtosopimus niin määrää
- Työaikakirjanpidon järjestäminen
- Työvuoroluettelon laatiminen
- Vuosilomakirjanpidon pitäminen
- Työterveyshuollon järjestäminen (kun yksikin työntekijä!)
- Työturvallisuudesta huolehtiminen, mm. työsuojelun toimintaohjelman laatiminen, riskikartoitus (vaarojen selvitys ja arviointi) ja työsuojeluyhteistyön organisointi
- Yhteistoimintamenettely asioissa, jotka sitä edellyttävät (kun vähintään 20 / 30 työntekijää)
- Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen (kun vähintään 20 työntekijää)
- Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen (kun vähintään 30 työntekijää)
- Pelastussuunnitelman laatiminen (kun säännönmukaisesti vähintään 50 henkilöä samanaikaisesti läsnä toimitilassa)
2.6.2015
Avoin työpaikka asiakasyrityksessämme Coating Tech Oy:ssä on täytetty. Kiitos kaikille hakemuksensa jättäneille.

1.9.2014 Sovittelu työpaikan konfliktien ratkaisukeinona
Työpaikan konflikteihin ja ristiriitoihin etsitään ratkaisuja aktiivisemmin kuin ennen. Tämä on hyvä, sillä se mikä pitkittyy, se mutkistuu.

Työpaikan ongelmat näkyvät ja kuuluvat mm.

- työn tekemistä haittaavana riitelynä
- huonona ilmapiirinä työpaikalla
- energian valumisena muualle kuin itse työhön
- heikentyneinä tuloksina

Jatkuessaan konflikti heikentää työn tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Ongelma siis maksaa rahaa, ainakin ratkaisemattomana.

Juridiikka ei tarjoa keinoja keinoja ristiriitojen ratkaisemiseen ja ratkaisujakin vain ääritapauksiin, joten ensiksi kannattaa selvittää, voidaanko konflikti ratkaista sovittelun avulla.

Sovitteluun ryhtyminen edellyttää osapuolten nimenomaista suostumusta ja ratkaisun löytyminen vapaata ja aitoa tahtoa sekä kaikkien osapuolten riittävää ajallista panostusta. Jos näitä löytyy, sovittelijalla on onnistumisen mahdollisuudet.

Sovittelu toteutetaan fasilitoivan ja dialogisen konsultoinnin parhaiden periaatteiden mukaan ja osapuolten yksityisyyttä kunnioittaen.

Helena Jylli


12.12.2013 Kuva puhuu, videokuva vielä enemmän
Videoklippi on lunastanut paikkansa perehdytys-, koulutus-, yritysviestintä- ja markkinointivälineenä. Videoklippi kertoo nopeasti ja helposti toivotun toimintavan tai välittää halutun viestin.

Yritykselläni on tarjolla videoklippejä vuokrattavaksi mm. seuraavista aiheista:

Kehityskeskustelut
Esimiestyö

Toteutamme myös räätälöidyt videoklipit, jolloin ne voidaan personoida asiakkaalle.

Helena Jylli


18.9.2013
Esimiehille suunnattu valmennuskokonaisuutemme kasvattaa itsetuntemusta ja lisää vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja. Kokonaisuus tarjoaa eväitä myös hankalien tilanteiden käsittelyyn: mitä esimies voi vaatia, milloin esimihen tulee puuttua ja mikä on esimiehen juridinen vastuu. Valmennus tarjoaa myös välineitä ja työkaluja tavoitteelliseen toteutukseen ja tehokkaaseen seurantaan.

Toteutus yhdessä Eija Nyströmin, LifeBalance Oy, kanssa.

Kysy asiakasreferenssiä.


14.3.2013
Asiakasyrityksessämme Lankapaja Oy:ssä avoinna ollut tehtävä on täytetty. Kiitos kaikille paikkaa hakeneille.

27.9.2012
Työsuhdeasioiden hoitaminen oikein on esimiestyön kivijalka. On tärkeää, että jokainen esimies osaa hoitaa työsuhdeasiat ja tekee sen yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan, sillä virheettyösuhdeasioissa tulevat kalliiksi ja nakertavat työnantajakuvaa.

Yrityksen tarpeiden mukaan rakennetut työsuhdeasiain pelisäännöt voidaan kirjata esim. Intrassa julkaistavaan esimiesten oppaaseen. Pelisäännöt käydään läpi yhdessä esimiesten kanssa esim. 3 x 2,5 tunnin tietoiskuissa.

Yhteisissä pelisäännöissä opastetaan toimimaan oikein yleisimmin toistuvissa tilanteissa. Kaikkia asioita ei voida ennakoida, mutta tietoiskut havahduttavat esimiehet tunnistamaan tilanteet, joihin liittyy riskejä. Näin niihinkin osataan hakea apua etukäteen ja pystytään välttämään turhat erimielisyydet ja riidat.

Esimiesten yhteinen tapa toimia on tärkeä tekijä siinä, että henkilökunta kokee kohtelunsa oikeudenmukaiseksi ja tasapuoliseksi. Nämä ovat puolestaan suoraan työn tuottavuuteenb vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi esimiesten aikaa säästyy, kun asioita ei tarvitse ratkaista tapauskohtaisesti.

Lisätietoa ja tyytyväisten asiakkaiden suosituksia voit kysyä allekirjoittaneelta.

Helena Jylli


13.4.2012
Asiakasyrityksemme Coating Tech Oy Vantaalla etsii Myynti- ja taloussihteeriä perhevapaan sijaiseksi (n. 1 v.). Paikka on täytetty ja kaikille haastattelussa käyneille hakijoille on ilmoitettu tehdystä valinnasta. Kiitokset kaikille hakijoille.

7.11.2011
Asiakkaan puheenvuoro:

"Fenelle Oy rakensi Huoltoverkolle Meidän Tapa Toimia -henkilöstökäsikirjan keväällä 2011. Käsikirjassa kuvataan yrityksemme pelisäännöt ja kootaan ne selkeäksi ja johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, joka palvelee niin työntekijöitä kuin esimiehiäkin. Käsikirja tehtiin räätälöidysti juuri meille, ei vanhoja malleja kopioiden, mitä arvostamme erityisesti."

Tero Ålander, toimitusjohtaja, Huoltoverkko Oy

Huoltoverkko on valtakunnallisesti toimiva kopiokoneiden, tulostimien ja monitoimilaitteiden huoltopalveluihin erikoistunut yritys.


4.4.2011
Henkilöstöjohtamismalli auttaa jäsentämään ihmisten johtamista. Hyvä henkilöstöjohtamismalli on yrityksen toimialaan, yrityskulttuuriin ja kokoon sovitettu kompakti ja selkeä kokonaisuus. Sen avulla rekrytoidaan sopivimmat, pidetään heistä kiinni ja autetaan heitä kehittymään.

Lisäksi henkiöstöjohtamismalli auttaa johtamaan työsuoritusta haluttuun suuntaan hyvän esimiestyön, kannusteiden ja palkitsemisen avulla. Tärkeä henkilöstöjohtamisen elementti on myös työkykyjohtaminen, jonka avulla ylläpidetään työkykyä ja puututaan sitä uhkaaviin riskeihin ajoissa.

Ovatko nämä elementit teillä kunnossa? Mikäli korjattavaa tai päivitettävää löytyy, ota yhteyttä.


21.2.2011
Työsuhdeasiain ohjeistukset eli työpaikkakohtaiset "Talon Tavat" auttavat esimiestyötä ja tukevat henkilöstön tasapuolista kohtelua. Ohjeistukset ovat yhä useammin paitsi suomen- myös esim. ruotsin- tai englanninkielisiä.

Tavoitteena on, että henkilöstön työsuhdeasiat hoidetaan lain kirjaimella, hyvien käytäntöjen mukaisesti ja luottamuksellisesti, tukien työyhteisön tavoitteita ja edistäen hyvää työnantajakuvaa.

Nyt kun talous on kääntynyt kasvuun, tulee myös työvoiman lisääminen ajankohtaiseksi. Rekrytoinnin pelisäännöt - kuten muutkin esimiestyössä noudatettavat hyvät käytännöt - kannattaa laatia ja julkaista esimiesten toimintaa ohjaavassa Esimiesoppaassa.

Talon Tavat ja Esimiehille tarkoitetut oppaat julkaiset helpoimmin yrityksesi omassa Intranetissä. Laatimisessa saat apua meiltä. Olemme kehittäneet mallin, jonka avulla ohjeet laaditaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Kustannuksiin voit vaikuttaa itse. Ota yhteyttä puh. 050 599 4187 / Helena Jylli.


15.12.2010
Assistenttini ja hyvä yhteistyökumppanini Tiia Karnijoki valmistuu tradenomiksi 20.12.2010 ja lähtee etsimään uusia haasteita työuralleen. Toivotan Tiialle parhainta menestystä ja onnea - vaikka en olisi halunnut hänestä luopua...

Ensi vuoden puolella ryhdyn etsimään osa-aikaista assistenttia.

Helena Jylli


18.11.2010
Lehdistötiedote 18.11.2010

”Mitä tehdä, kun työ vähenee?”

Fenelle Oy / Prologon® -kehittämispalvelujen tekemä erikoistyö aiheesta ”Mitä tehdä, kun työ vähenee?” on valmistunut. Työn tarkoituksena oli tutkia, millaisia keinoja suuryrityksissä on käytetty tai ainakin pohdittu lievittämään työn vähentymistilanteita taantuman aikana. Selvitystä varten haastateltiin kuutta (6) eri henkilöä suuryritysten HR-toiminnosta ja työvoimahallinnosta.

Haastatteluissa tuli esille sekä keinoja vaihtoehdoiksi henkilöstövähennyksille että keinoja lievittää irtisanomisten seurauksia tilanteissa, joissa henkilöstövähennyksiltä ei ollut voitu välttyä. Esille tulleita keinoja olivat mm. työaikapankin käyttö, työajan lyhennykset, työntekijöiden ryhtymiset yrittäjiksi / yrityksen tai sen osatoiminnon ostot, työn tarjoaminen toiselta paikkakunnalta sekä työnantajan tarjoama ns. ”negatiivinen voileipäpöytä”, josta työntekijät saivat valita itselleen pienimmän pahan. Tukitoimenpiteitä tilanteissa, joissa irtisanomisia ei ollut voitu välttää, olivat esimerkiksi työvelvoitteesta vapauttaminen irtisanomisaikana, yrityksen oma työllistymisen edistämismalli, ”lähettiläiden” (saman kokeneiden) nimeäminen välittämään tietoa irtisanotuille, systemaattinen uudelleentyöllistymisen edistäminen kontaktoimalla 100 km säteellä olevia yrityksiä sekä joustavan (tavallista pidemmän) takaisinottovelvollisuuden noudattaminen.

Haastattelujen yhteydessä kysyttiin kokemuksia työvoimahallinnon tarjoamista palveluista. Konkreettisimmin hyödyllisiksi koettiin irtisanotuille järjestettävät infotilaisuudet ja työllistymisvapaat. Yrityksissä koettiin erittäin hyödyllisiksi myös TE-toimiston tarjoamat ammatinvalinta- ja neuvontapalvelut. Nähtiin, että muutosturvan myötä toiminnasta on tullut prosessinomaisempaa ja irtisanotut saavat uuden suunnan hakemiseen välitöntä tukea. Muutosturva koettiin myös yrityksille kevyeksi tavaksi tukea irtisanottuja ja se asettaakin tällä hetkellä eräänlaisen minimitason työntekijälle tarjottavasta tuesta. Työvoimahallinnossa koettiin, etteivät yritykset osaa vielä hyödyntää muutosturvaa sen koko laajuudessa, vaikka hyödyntäminen onkin nykyisin tehokkaampaa. Sen sijaan työvoimahallinnon tarjoamien koulutuspalvelujen (Muutos/Rekry/Täsmä) hyödyntäminen on huomattavasti muutosturvaa vähäisempää, sillä palveluja ei vielä kovin hyvin tunneta.

Haastatteluissa kävi ilmi, että kovin innovatiivisia keinoja työn vähentymistilanteissa ei ollut käytetty. Syyksi arveltiin mm., että YT-neuvottelujen muotovaatimukset veivät liiaksi huomiota, YT-neuvotteluilla on negatiivinen kaiku, jolloin niitä ei mielletä aidoksi neuvotteluksi, yhteistoiminnan periaatteita ei tunneta taikka epäluottamus ja yhteistyön ongelmat estivät uusien keinojen esiin tuonnin. Erikoistyön keskeisenä johtopäätöksenä olikin, että hyvien aikojen yhteistoiminnalla tulisi luoda luottamukselliset suhteet työnantajan ja työntekijöiden välille, jotta uusien keinojen löytäminen olisi mahdollista.

Selvityksen pohjalta syntyi myös työkaluja käytettäväksi henkilöstövähennystilanteissa, kuten esim. Vaihtoehtomatriisi käytettävissä olevista keinoista ja niiden vaikutuksista ja Esimiehen YT-opas henkilöstövähennystilanteiden hyvään hoitamiseen. Lisäksi kuvattiin Työntekijän 3-vaihemalli oman työuran uudelleen suuntaamiseen. Sen perustuu ajatukseen, että jos on vähänkään epävarma siitä, mihin pyrkii suuntautumaan, kannattaa pitää pieni tuumaustauko ennen työllistymisohjelman laatimista, jotta työllistymisohjelmasta saa todellisen hyödyn.

Fenelle Oy / Prologon® on henkilöstöjohtamiseen ja toiminnan kehittämiseen erikoistunut yritys.

Lisätietoja:
Helena Jylli, toimitusjohtaja, Fenelle Oy / Prologon® -kehittämispalvelut, puh. 050 599 4187


7.9.2010
Myynti- ja taloussihteerin paikka on täytetty, kiitokset kaikille hakijoille.

20.8.2010
Haemme Myynti- ja taloussihteeriä Vantaalla sijaitsevaan asiakasyritykseemme määräaikaiseen työsuhteeseen, perhevapaan sijaiseksi. Katso lisää kohdasta "Työnhakijoille".

10.8.2010
Yrityksemme Fenelle Oy täyttää 10 vuotta elokuussa 2010. Juhlimme merkkipäiväämme työn merkeissä.

3.8.2010
"Käsikirjamme kaipaisi kiireesti päivittämistä, mutta…"

…kun aika ei riitä? Kukaan ei ehdi koordinoida? Emme ehdi selvittää epäselviä asioita?

Tällaisten murheiden kanssa ei tarvitse tuskailla, sillä meillä on toimiva ja käytännössä hyväksi osoittautunut malli käsikirjojen päivittämiseen. Mallin ideana on, että teidän työntekijänne pääsevät mahdollisimman helpolla ja saavat aina valmiin tekstin kommentoitavakseen. Sukellamme teidän maailmaanne ja selvitämme epäselvät asiat. Mikäli haluatte, koordinoimme päivittämistyötä itse ja raportoimme teidän nimetylle vastuuhenkilöllenne. Pyrimme aina pitämään iterointikierrosten määrän mahdollisimman vähäisenä, tinkimättä kuitenkaan lopputuloksesta. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä.


27.4.2010
Kaikkien aikojen menestyksekkäin kehittämisprojekti päätökseen

Juhlistamme tiistaina 11.5.2010 yhdessä asiakkaan kanssa kaikkien aikojen menestyksekkäimmän kehittämisprojektimme päätöstä.

Projekti on toteutettu yhdessä Työelämän kehittämisohjelman Tykesin kanssa. Alla on lisätietoja Tykes -kehittämisohjelmasta.

Työelämän kehittämisohjelma Tykes auttaa työpaikkoja löytämään uudenlaisia toimintatapoja, joilla ne voivat vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tykes-ohjelmaa toteuttaa Tekes (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) yhdessä työmarkkinajärjestöjen, yrittäjäjärjestöjen, ministeriöiden ja TE-keskusten kanssa. Tykes-rahoituksen avulla kymmenissä suomalaisissa organisaatioissa on toteutettu työpaikkojen hyvinvointia ja tuottavuutta parantaneita kehittämisprojekteja.12.8.2009
Apua YT-prosessin onnistuneeseen läpivientiin?

Uudet työkalut YT-prosessin onnistuneeseen läpivientiin ovat valmistumassa. Työkalut yhdistettynä esimiesten koulutukseen ovat avain YT:n liiketoiminnalle aiheuttamien haittojen minimoimiseen.

Mikäli asia on yrityksessäsi ajankohtainen, ota yhteyttä.

Helena Jylli
p. 050 599 4187


1.4.2009
HR-tradenomiopiskelija Tiia Karnijoki on nimitetty HR-assistentiksi Fenelle Oy / Prologon -kehittämispalveluihin 1.4.2009 alkaen.

12.3. 2009
Tutustu nuoriin osaajiin Videoleike-CV:n avulla
 
Onko sinulla tai yritykselläsi tarjota kesätyötä tai työharjoittelupaikka tradenomiopiskelijalle? Tutustu Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoihin katsomalla sähköinen CV, jossa opiskelijat itse kertovat osaamisestaan, työkokemuksestaan ja kiinnostuksen kohteistaan, joita ovat mm. rahoitus, markkinointi, vakuutus, taloushallinto ja HR.
 
Teimme yhteistyössä Laurean liiketalouden tradenomiopiskelijoiden kanssa muutamille opiskelijoille sähköiset CV:t videoleikkeiden muodossa. Tarkoituksena oli, että opiskelijat saavat kokemusta osaamisensa ja koulutuksensa esittelystä ”livenä” ja voivat halutessaan käyttää leikkeitä omien työhakemustensa liitteinä. Me puolestamme saimme luvan esitellä kotisivuillamme videoleike-CV -konseptiamme ja samalla työharjoittelu- tai kesätyöpaikan hakijoita. Videoleikkeiden teknisestä toteutuksesta vastasivat freelance –äänittäjä ja äänisuunnittelija Kari Hautanen sekä freelance -kuvaaja Eeva Hjort.
 
Toivomme, että opiskelijoiden oma-aloitteisuus ja aktiivisuus palkitaan kesätyö- tai harjoittelupaikkatarjouksien muodossa mahdollisimman pikaisesti. Kokeilun onnistumisen perusteella päätämme sähköisen CV-konseptin jatkosta.  
 
Mikäli haluat keskustella videoleike-CV:llä esittäytyvän opiskelijan kanssa työtilaisuuksista, ota yhteyttä p. 050 599 4187 tai sähköpostitse. Saat meiltä opiskelijan yhteystiedot, sitoumuksetta ja veloituksetta.
 
Katso esimerkki opiskelijoiden Videoleike -CV tästä: Jenni
 
Helena Jylli
 


2.3.2009
Sähköiset CV:t kuvataan keskiviikkona 4.3 klo 13-15.00 Laurean tiloissa Hyvinkäällä, neuvotteluhuone 232. Kiinnostuneet opiskelijat voivat ilmoittautua Tiia Karnijoelle (etunimi.sukunimi@prologon.fi). Ilmoittautumiseen mukaan nimi, puhelinnumero, oppilaitos. Mukaan mahtuu 6 ensimmäistä. Lisäksi otetaan 2 henkilöä varasijalle. Tekninen toteutus Kari Hautanen + tiimi (free lance -äänittäjä, äänitarkkailija, puomimies).

Sähköinen CV on opiskelijan 3-5 minuutin mittainen esittely itsestään, koulutuksestaan ja osaamisestaan sekä kiinnostuksen kohteistaan työelämässä. Se on käytettävissä mm. opiskelijan oman työnhaun liitteenä. Lisäksi asiakasyrityksemme voivat alustavasti tutustua työharjoittelu-, kesätyö- tai työpaikan hakijoihin sähköisen CV:n avulla. Esimerkkejä sähköisistä CV:istä on tulossa kotisivuillemme pian.


16.2.2009
Mitä tehdä, kun työ vähenee? Teemme selvitystä käytettävissä olevista keinoista, kun työ vähenee ja yrityksellä on tarve vähentää henkilöstöä. Tätä varten haastattelemme noin 6 yrityksen henkilöstö- tai keskijohtoa. Haastattelut alkavat perjantaina 20.2.2009. Tähän mennessä mukaan on lupautunut suuryrityksiä seuraavilta toimialoilta: teollisuus, yhdyskuntatekniikka, kauppa.

Kokoamme yhteen ja samaan esitykseen seuraavat asiat:
· Työvoimahallinnon tukemat koulutukset
· Yritysten itsensä tavallisimmin käyttämät muut keinot / parhaat käytännöt
· Muutosturvaan liittyvä työvoimatoimiston tuki
· Yksilön käytettävissä olevat keinot

Tavoitteena on, että esitys valmistuu tämän kevään kuluessa. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan tai tiedät uusia ja innovatiivisia tapoja ratkaista työn vähentymisen ongelmia, vinkkaa meille.


2.1. 2009
Tradenomiopiskelija Tiia Karnijoki on nimitetty HR-harjoittelijaksi Fenelle Oy / Prologon -kehittämispalveluissa 2.1.2009 alkaen.

25.11. 2008
Tänään julkistettiin erikoistyö ”Moderni ja tehokas HR globaalissa toimintaympäristössä” esittelemällä se yhdessä niistä kolmesta teknologiateollisuuden alan pörssiyrityksestä (Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj), jotka olivat tutkimuksen Case -yrityskohteina.

Erikoistyö käsittää alan kirjallisuuskatsauksen, Case -yritysten esittelyn ja vertailun ja päätyy toimintojen analyysiin ja johtopäätöksiin. Työn eräänlaisena erityisteemana oli lisäksi selvittää suomalaisen henkilöstöjohtamisen tyypillisiä piirteitä. Ilmeni, että seuraavat viisi (5) piirrettä ovat tyypillisiä nimenomaan suomalaiselle johtamiselle:
1) Luottamus
2) Ihmisten arvostus
3) Suoruus
4) Selkeys
5) Nopea päätöksenteko ja toimeenpano.

Suurkiitos kaikille haastattelun myöntäneille yhdeksälle henkilölle. Erityiskiitos lisäksi (tilaisuuden järjestämisestä työn esittelylle) Hilkka Alatalo-Korvelle Metso Oyj:stä.

Helena Jylli


18. 8. 2008
Meillä on hakijoina mm. taloushallinnon ja HR:n tradenomiopiskelijoita. Lisäksi hakijoina on hyväksi havaittuja vuorotteluvapaasijaisia. Ota yhteyttä.


1.2.2008
FM Yrjö Kivinen on nimitetty assistentiksi Prologon –kehittämispalveluihin 1.2. - 31.7. 2008.

26.11.2007 Lehdistötiedote

Suomalaisen Kirjakaupan myymäläpäälliköille käsikirja

Suomalainen Kirjakauppa on ottanut käyttöön käsikirjan myymälän ja henkilöstön johtamisen tueksi. Käsikirja tarjoaa työkaluja mm. myynnin johtamiseen. Lisäksi se opastaa työsuhdeasioiden hoidossa ja määrittelee Suomalaisen Kirjakaupan hyvän esimiestavan. Käsikirja on jatkoa ketjussa vuonna 2006 käyttöön otetulle Myymäläkäsikirjalle, jonka avulla myymälähenkilökuntaa perehdytetään ketjuun ja sen toimintatapoihin.

- Suomalaisella Kirjakaupalla on 63 myymälää ympäri Suomen, joten toimintatapojen levittäminen kaikkialle samansisältöisinä ja ketjussa määritellyllä tavalla on suuri haaste. Haluamme varmistaa asiakaslupauksemme laadukkaan toteutuksen kaikkialla ketjussamme ja tukea myymäläpäälliköitämme myynnin johtamisessa ja esimiestyössä. Tässä Myymäläpäällikön käsikirjasta on apua, toteaa Suomalaisen Kirjakaupan toimitusjohtaja Jarmo Oksaharju.

Käsikirjan sisällön on koordinoinut Fenelle Oy Prologon yhteistyössä Suomalaisen Kirjakaupan työryhmän sekä myymälä- ja aluemyyntipäälliköiden kanssa. - Varsinkin palveluloilla kilpailu hyvistä ihmisistä on täyttä totta. Parhaat yritykset saavat parhaat työntekijät. Esimiestyöllä ja sen tukemisella on tässä iso merkitys, toteaa Helena Jylli Fenelle Oy:stä.

- Helposti selattavassa manuaalissa on etunsa, toteaa Suomalaisen Kirjakaupan hallintojohtaja Pirjo Hämäläinen. - Tämän lisäksi viemme käsikirjan sisällön rakenteilla olevaan myymäläpäällikön sähköiseen työkaluun, joka tuotetaan yhdessä WSOYpron kanssa. Työkalu toimii samalla käyttöliittymänä Myymäläpäällikön käsikirjalle.

Käsikirja jaettiin myymäläpäälliköille 23.11. ja sähköinen työkalu otetaan käyttöön ensi vuoden alussa. – Ehkä suurin etu minkä koen tuon uuden ohjelman mukanaan tuovan, on se että jatkossa tietoa ei tarvitse välttämättä hakea useasta eri paikasta. Uusi ohjelma toimii sekä harvemmin tarvittavien ohjeiden arkistona että nopean tiedottamisen kanavana, kommentoi myymäläpäällikkö Kati Vuori Suomalaisen Kirjakaupan Myyrmäen myymälästä.


Lisätietoja:

Suomalainen Kirjakauppa, Jarmo Oksaharju, puh. 040 836 4229 jarmo.oksaharju@suomalainenkk.fi
WSOYpro, Seppo Lumikko, puh. 050 502 3088, seppo.lumikko@wsoy.fi
Fenelle Oy Prologon, Helena Jylli, puh. 050 599 4187, helena.jylli@prologon.fi

Suomalainen Kirjakauppa on Suomen johtava kirjakauppaketju, jolla on koko maan kattava verkosto. Lisäksi sen tytäryhtiö Apollo Raamatud AS on Viron johtava kirjakauppaketju. Suomalainen Kirjakauppa Oy kuuluu Rautakirja-konseniin, joka puolestaan on osa SanomaWSOY-konsernia.

WSOYpro on maamme johtava yritys- ja IT-kirjojen, yritysseminaarien sekä sähköisten sisältöjen tuottaja.

Fenelle Oy / Prologon® on henkilöstöjohtamisen ja ketjutoimintamallien kehittämiseen sekä dokumentointiin erikoistunut yritys.

Kuva: Myyrmäen myymäläpäällikkö Kati Vuori vastaanottamassa käsikirjaa Suomalaisen Kirjakaupan hallintojohtaja Pirjo Hämäläiseltä ja Helena Jylliltä Fenelle Oy:stä.


20.11.2007
Kaikki haastattelut liittyen erikoistyöhön "Moderni ja tehokas HR globaalissa toimintaympäristössä" on nyt tehty. Kohteena on kolme suomalaista alkuperää olevaa pörssiyritystä, joilla on teollista tuotantoa vähintään kolmella mantereella. Olen haastatellut yrityksistä HR-johtajaa, HRD:stä vastaavaa johtajaa ja yhtä linjajohtajaa. Haastattelut on litteroitu ja analyysi on tekeillä. Erikoistyö on tarkoitus esitellä kohdeyrityksille vielä ennen joulua. Sillä välin: lämmin kiitos kaikille haastattelun myöntäneille henkilöille.

12.9.2006
Syyskussa starttaa pienimuotoinen tutkimus aiheesta ”Moderni ja tehokas HR-toimi globaalissa toimintaympäristössä”. Empiirisessä osassa on tutkimuskohteena 3 yritystä. Kohdeyritys saa käyttöönsä erikoistyön tulokset ja vertailutietoa. Kiinnostuitko? Ota pikaisesti yhteyttä. Tutkimus toteutetaan Teknillisen Korkeakoulun avoimen yliopiston erikoistyönä. Tarkoitus on selvittää, miten toteutetaan HR-toimi yrityksessä, joka on alun perin suomalainen ja toimii globaalisti. Löytyykö suomaisesta henkilöstöjohtamisesta vientituotteen aineksia? Entä miten HR onnistuu toimimaan johdon strategisena kumppanina? Työn on tarkoitus valmistua vuoden 2007 loppuun mennessä.