ETUSIVU
   HR ja työsuhteen lakiasiat
   Kehittäminen
   Koulutukset
   Työelämän tietosuoja
   REFERENSSIT
   Ajankohtaista
   YHTEYSTIEDOT

Ajankohtaista
 14.2.2019
Työelämän tietosuoja perustuu lakiin, asetuksiin, hyviin käytäntöihin ja oikeisiin toimintatapoihin,...

 10.1.2019
Mihin dokumentointia tarvitaan? Dokumentointi auttaa vakioimaan toimintatapoja ja tasalaatuistam...

Työsuhteen lakiasiat
• henkilöstöohjeet
• esimieskäsikirjat
• työpaikan lakisääteiset suunnitelmat, ohjelmat ja periaatteet
• työsuhteen asiakirjat
• ongelman- ja riidanratkaisu

ESIMERKKEJÄ TOTEUTUKSISTA

- yrityksen työsopimuspohja ja sen liitteet
- tietosuojan edellyttämät henkilöstöohjeet ja salassapitositoumukset
- työsuhteen päättäminen yhteisellä sopimuksella
- ulkomaisen emon henkilöstöohjeiden lokalisoiminen Suomen työlainsäädännön vaatimukset täyttäviksi


HR-palvelut
• rekrytoinnit
• vuokrahenkilöt
• HR-strategiat
• henkilöstöpolitiikat
• HR-prosessit

Henkilöstöstrategian lähtökohtana on aina liiketoimintastrategia. Oikean henkilöstöpolitiikan avulla saadaan rekrytoitua oikeat henkilöt, pidettyä heidät talossa ja kehitettyä heitä.


Aikuisen keskeisiä oppimismuotoja ovat työssä ja toisilta oppiminen.